Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
November 18, 2016
Visits : 2820

ज्या काही गोष्टी आपल्याला राहुरीत शाळेत असताना नाही मिळाल्या....                        शहरात आल्यावर आपल्या मनात एकदा तरी विचार आलाच असेल ना की... जर आपल्या शाळेत असं असते तर,आपल्या गावात असं असते तर.....           या सर्वांचा विचार करून...आपल्या गावाला  नाव ठेवण्या पेक्षा आपण काही तरी करायला पाहिजेच या प्रेरणेतून ....एक विचार आला.....मग काय करावं,कसं करावं..                        असाच विचार करून आम्ही सर्व वर्गमित्र दरवर्षी दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी एकत्र भेटतो......                        हे ५वे वर्ष होतRead More

Ajinkya Mehetre's Blog

Blog Stats
  • 2820 hits
Archives